top of page

מרכז נופש כפרי

מושב תרום

תכנית כוללת לישוב, מתחם נופש כפרי ודיור מוגן.

שטח: 600 דונם.

מיקום: מושב תרום

שנה: 2014

bottom of page