top of page

מרכז רכיבת אופנים

מושב תרום

מרכז שירות ורכיבה על אופניים ממוקם בפאתי מושב תרום ועל כביש 44. האתר מיועד לתת מענה לפעילות רכיבת האופנים באזור ולשמש מוקד יציאה והתכנסות לתיירות האזור בכלל.

שטח: 32 דונם.

מיקום: מושב תרום.

שנה: 2014

bottom of page