top of page

מפעל בטון

שפיר הנדסה

מפעל הבטון במועצה האזורית רמת השרון רמת השרון ייחודי במינו. מתוך כוונה למזער למינימום את הקונפליקטים עם הסביבה הוקם המפעל בתוך מבנה סגור תוך שימוש במערכות ניטור ובקרה.

תכנון המתקנים והשימוש בחומרים מיועד לשלב את המבנה בסביבה הקרובה שעיקרה מבני תעשייה נקייה ומחסנים לוגיסטיים.

שטח: 1.34 דונם.

מיקום: חוף השרון.

שנה: 2012

bottom of page