חאן עג'ור

שיקום בית חווה היסטורי והקמת מתחם לינה כפרית ומרכז מוסיקה. 

שטח: 2.3 דונם.

מיקום: עג'ור

שנה: 2015