תעשייה

חוף השרון
חוף השרון
עוף ירושלים
עוף ירושלים
מפעל סאן קריסטל
מפעל סאן קריסטל